CENTRUM DEELTIJDSE VORMING AURA

We bieden ondersteuning aan jongeren (van) uit onderwijs voor wie het een uitdaging is om verbinding te behouden met zichzelf, context, opleiding en samenleving.   

We maken op een andere manier school zodat er voor elke leerling en leerkracht een plaats is waar ze zich verder kunnen ontplooien en hun kansen verhogen.  

 

 

NAFT  

De naadloze flexibele trajecten (NAFT) hebben als doel om schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten in het secundair onderwijs tegen te gaan.  Een naadloos flexibel traject kan preventief en remediërend ingezet worden en richt zich naar leerlingen, naar klasgroepen, leerkrachten, teams en/ of scholen.   

 

NAFT biedt een kwaliteitsvol en maatgericht traject aan, en versterkt  

◊ Leerlingen die tijdelijk intensieve begeleiding nodig  

  hebben. De leerlingen kunnen individueel of in groep begeleid worden.  

◊ Klasgroepen bij het creëren van een positief klasklimaat  

◊ Leerkrachten, teams en school in hun  omgang met   jongeren en bij het creëren van een verbindend leer-   en leefklimaat. 

 

Het aanbod van NAFT is vaak een gecombineerd aanbod.  Het begeleiden van een leerling of een klasgroep en het ondersteunen van de school zijn vaak niet los van elkaar te zien. NAFT biedt een diversiteit aan mogelijkheden om een maatgericht, flexibel traject uit te werken.  Het versterken van de sociale en schoolse vaardigheden, herstelgesprekken, het coachen van leerkrachten, … zijn hiervan slechts enkele voorbeelden.   

 

Elk traject start met de aanmelding via het CLB.  Vanaf dat moment worden alle actoren (school, CLB, leerling, ouders, andere sleutelfiguren, …) betrokken bij het traject.  De doelstellingen worden samen bepaald, en de inhoud wordt afgestemd op de interesses en de noden van de betrokkenen.   

 

Specifieke aandacht gaat naar het behouden van de band tussen de leerling(en) en de school in functie van gekwalificeerde uitstroom. Elk traject wordt gekenmerkt door een waarderende en verbindende aanpak. Vertrekkend vanuit de aanwezige krachten werkt NAFT complementair aan en nauw samen met de onderwijsinstelling en het CLB. 

 

NAFT wordt aangeboden door 11 schoolexterne organisaties die door de Vlaamse overheid erkend en gesubsidieerd worden. Aura is hier 1 van.  

 

Duur? 

Een NAFT duurt zo kort mogelijk en zo lang als nodig.  

Na een reeks workshops wordt er met alle partijen geëvalueerd en beslissen we samen hoe het vervolg er zal uit zien.  

 

 

AANBOD  

We streven er naar zoveel mogelijk activiteiten en gesprekken op de school van de leerling te laten doorgaan. In sommige gevallen is dit echter niet mogelijk. We voorzien een aantal individuele en groepsactiviteiten binnen onze organisatie.  

 

Daarnaast werken we vraaggericht en op maat. Elke leerling zijn programma ziet er anders uit. Wij bieden geen voltijds aanbod aan, maar bekijken wat nodig is om te voldoen aan de specifieke noden en vraag.  

AANPAKKEN VAN GEDRAGSPROBLEMEN IN ONDERWIJS DOOR HET ONTWIKKELEN, VORMEN EN TRAINEN VAN FAST TEAMS VANUIT DE ONDERSTEUNINGSNETWERKEN: PILOOTPROJECT AURA XS (lees hier meer)

 

 

foto_trainingscentrum.jpg
dsc00656.jpg
afbeelding 127.jpg
s5007930.jpg
afbeelding 132.jpg