CENTRUM DEELTIJDSE VORMING AURA

Aura wil een integraal vormingsprogramma realiseren in dialoog met jongeren in het kader van de deeltijdse leerplicht.

Wat?

AURA is een vormingscentrum dat begeleiding en vorming organiseert binnen een ‘Persoonlijk OntwikkelingsTraject’ (POT) van leerplichtige jongeren uit het deeltijds onderwijs (15 tot 18 jaar). Dit voor jongeren die het moeilijk hebben zich te handhaven in een opleiding binnen het deeltijds onderwijs. Jongeren worden ofwel doorverwezen via een Centrum voor Deeltijds Onderwijs (CDO), door het CLB of worden rechtstreeks aangemeld door diensten en voorzieningen binnen de Bijzondere Jeugdzorg. Het is de bedoeling dat jongeren na hun P.O.T. –traject een opleiding kunnen aanvatten/hervatten binnen een Centrum voor Deeltijds Onderwijs.

Hoe?

 • Elke jongere wordt begeleid door een jongerencoach.

 • De coach stelt samen met die jongere een persoonlijk ontwikkelingsplan op.

 • De jongere krijgt een ruim aanbod van groeps- en individuele cursussen op maat.

 • Een aanklampende en motiverende aanpak. 

 • Intensieve samenwerking met CLB, Centra Deeltijds Onderwijs, welzijn,...

Aanbod?

  Cursussen Algemene Vorming:

 • algemene vorming ‘projectwerk’

 • behalen van rijbewijs 

 • sport

 • pony.com 

 • verzorging

 • ‘verdieping’ 

 • ‘op commissie’ communicatie met een missie

 • ‘rots en water’

 • ‘circodans’ circustechnieken

 • muziek&ritme

 

  Cursussen Praktijk:

 • keuken

 • bakkerij

 • creatieve vorming

 • hout

 • bouw

 • klusjes

 • agra Hoeveactiviteiten

 • Individuele coaching

 

Aanvullend activiteitenaanbod: groepsdagen, groepsrondes, themadagen, tweedaagse, uitwisselingsprojecten

 

VOORTRAJECTEN en BRUGPROJECTEN 

Jongeren worden op 2 manieren voorbereid op tewerkstelling: ofwel via een voortraject ofwel via een brugproject. Een brugproject houdt een vakopleiding in van 9 maand met een maandvergoeding.

 

Deze vinden hoofdzakelijk plaats op de site 'Heerlijkheid van Heule'. 

Voortrajecten Creatieve Keuken, Logistiek medewerker 'strijkwijzer', Creatief atelier 'ARTUUR', Verbouwingen

Brugprojecten Horeca en grootkeuken, Verbouwingen

 

 

Contact

Directie en staf MFC 

info@oranjehuis.be

T 056 35 88 76

F 056 35 63 59

Privacyverklaring