top of page
COLUMBUS: positieve heroriëntering(= PH)

"Je kunt de golven niet stoppen,

maar wel leren surfen"
Jon Kabat – Zin

Samenleven in een gezin kan soms zeer uitdagend zijn, voor álle gezinsleden. Columbus ondersteunt gezinnen met kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar die niet meer weten hoe het verder moet. Er is sprake van een ‘verontrustende situatie’, er zijn grote zorgen en hulp is noodzakelijk om erger te voorkomen.  

 

Elke vraag is welkom en we gaan samen op zoek naar wat er nodig is voor het gezin om weer verder te kunnen. We doen dit vanuit onze visie: positieve heroriëntering.

Voor ouders:

Je maakt je zorgen om je kind, en je weet niet hoe het zal eindigen als het zo verder loopt?

Je bent aan het einde van je Latijn en hebt het gevoel dat je alles al uitgeprobeerd hebt?

Je maakt je grote zorgen om je tiener die steeds bij zijn vrienden zit? Je weet niet wat hij uitspookt?

Je hebt het gevoel dat samen-zijn in je gezin niet meer lukt, je weet niet meer hoe het verder moet?

 

Voor jongeren:

Je hebt het gevoel dat je ouders je niet zo goed begrijpen en je vraagt je af hoe je dit kan aanpakken?

Er is altijd ruzie thuis en je wil dat het weer beter gaat?

 

Voor hulpverleners:

Je begeleidt een gezin en je maakt je grote zorgen over het samenleven. Je ervaart de situatie als verontrustend. Je weet niet meer wat je nog meer kunt doen en je denkt eraan om een M-doc op te stellen.

ERVARINGEN

Columbus duikt niet in 1001 feiten en voorvallen, er wordt niet op zoek gegaan naar wie dé waarheid vertelt of wie welke fouten maakte… Er wordt geluisterd naar ieders bezorgdheid en je wordt geholpen om je verlangen uit te spreken naar elkaar. Het gaat over hoe elkeen verantwoordelijkheid zal opnemen om terug samen te leven vanuit liefde en verbinding.’

 

***

 

‘Columbus heeft iedereen in ons gezin met respect benaderd. Het lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Voor het eerst, werd onze context écht bekeken. Het ging niet meer om 1 oorzaak, 1 probleem, 1 schuldige, …. Het ging niet meer om partijen. Er was iets wat we misschien het best nog kunnen omschrijven als mededogen. Hoe hard de confrontatie ook kan zijn met je eigen valkuilen, beperkingen, mechanismen en fouten, toch voelden we ons niet veroordeeld, en was de spiegel die we voor ons kregen er één zonder waardeoordelen. We werden als mens door een mens benaderd. Dat haalt veel barrières neer. Columbus nam een echt engagement op. De begeleiding voelde niet vrijblijvend, maar was gericht op verbinding, en dat op een geloofwaardige manier: Columbus was betrokken, en stapte mee in onze loopgraven, als compagnon de route.’

VISIE

Positieve heroriëntering is een manier van in de wereld en in het leven staan. Het is in essentie heroriënteren: anders leren kijken naar, spreken over en handelen in situaties die ons uitdagen. We kunnen de realiteit, de ander en de situatie niet veranderen of controleren, maar wel de manier waarop wij ermee omgaan en de keuzes die wij hierin maken.

 

Positieve heroriëntering focust op wat wél nog mogelijk is, op wat we zélf willen en verlangen en op wat we zélf kunnen doen om dit te realiseren. Centraal daarbij is het herstellen van de verbinding met onszelf en met de ander.

 

“Wat we aandacht geven, groeit.”

Aristoteles

“Als we blijven kijken

Zoals we altijd gekeken hebben

Blijven we denken

Zoals we altijd dachten

 

Als we blijven denken

Zoals we altijd gedacht hebben

Blijven we geloven

Wat we altijd geloofd hebben

 

Als we blijven geloven

Wat we altijd geloofd hebben

Blijven we doen

Zoals we altijd hebben gedaan

 

Als we blijven doen

Wat we altijd hebben gedaan

Blijft ons overkomen

Wat ons altijd overkwam
 

Maar als ik nu mijn ogen sluit

En mijn ware zelf voel vanbinnen

Dan kom ik deze cirkel uit

En kan ik steeds opnieuw beginnen”

 

(auteur onbekend)

COLUMBUS

 

“Begin met je reis en de weg zelf zal je zeggen hoe je verder moet.”

Perzisch gezegde

 

Onze organisatie werd 'Columbus' gedoopt naar het ei van Columbus en hoe we soms, vervreemd van de eenvoud, blind kunnen zijn voor een oplossing terwijl die vlak voor onze voeten ligt.

 

De werkelijke ontdekkingsreis ligt niet in het speuren naar nieuwe landschappen,
maar in het kijken met andere ogen.”

Marcel Proust

HOE WERKEN WE?

 

 • Columbus engageert zich om in situaties van verontrusting áltijd mee na te denken

 • Gratis

 • Maximaal vier maanden

 • De vraag van één gezinslid volstaat om te starten

 • Altijd vrijwillig, maar niet vrijblijvend

 • We wisselen graag af tussen gesprekken bij ons en bij jullie thuis

 • Doorgaans wekelijks contact (kan variëren naargelang de nood en het proces)

 • Zoveel als mogelijk op momenten die geschikt zijn voor het gezin

 

Verloop:

 

 1. We krijgen een telefonische vraag van iemand uit het gezin zelf, de omgeving van het gezin of een vraagsteller die zich ernstige zorgen maakt over het samenleven.

 2. We beluisteren de vraag en we zoeken samen wat de volgende stap kan zijn. Dit kan een snelle ontmoeting zijn met één van ons of de doorverwijzing naar de nodige/juiste dienst. Een Columbusbegeleiding is niet altijd de noodzakelijke weg. Soms kunnen mensen na dit telefonische gesprek opnieuw zelf verder.

 3. Als we een begeleiding opstarten, ontmoeten we elkaar binnen de 2 weken.

 4. De beginfase bestaat uit individuele gesprekken. We luisteren naar elk gezinslid en iedereen die geraakt is (mama, papa, broer, zus, oma, opa, vriendin, leerkracht,..)

 5. Daarna ondersteunen we jullie tijdens gezinsgesprekken in het zoeken naar nieuwe manieren van met elkaar omgaan en samenleven in gedeelde verantwoordelijkheid. Spreken en luisteren vanuit het hart staat hierbij centraal.

 6. Soms lassen we een wandeling, ontmoetingen met andere ouders, een avontuurlijk en verbindend weekend, een fietstocht of een avond rond het kampvuur in, afhankelijk van wat er nodig is en áltijd op maat. Het is eveneens mogelijk om deel te nemen aan maandelijkse oudergroepen of een jongerengroep. 

 7. Afronden doen we met een gezamenlijk gesprek met de eventuele vraagsteller, waarin we in een open dialoog bespreken of er nog verdere stappen wenselijk of noodzakelijk zijn.

Noten:

 1. We worden gesubsidieerd door de overheid. Er wordt een vertrouwelijk dossier opgemaakt en bijgehouden om onze werking te verantwoorden.

 2. Het akkoord van alle gezinsleden is niet per se nodig. We verwachten wel dat iedereen in het gezin op de hoogte is van de begeleiding en de stappen die ondernomen werden.

 3. Soms blijft de zorg of de verontrusting omtrent de situatie bestaan of neemt ze toe. In dat geval bekijken we samen met alle betrokkenen en de eventuele vraagsteller wat verder nodig is. Er wordt eventueel, in alle transparantie, een aanmelding gedaan bij het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (een zogenaamd M-document) door ons of door de betrokken vraagsteller. Indien het OCJ reeds betrokken is, verwijzen zij de situatie mogelijks door naar de Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank.

 4. Mogelijke vraagstellers: het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ), de sociale dienst van de Jeugdrechtbank (SDJ), een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK), een zelfstandige psycholoog, …

CONTACT

 • Ben je een vraagsteller?
  We luisteren naar je vraag en we denken graag mee. We vragen je (indien mogelijk) om je zorg en verontrusting al te delen met het gezin voordat je met ons contact opneemt.

 • Ben je ouder, kind, broer, zus, oom, tante, vriendin,…?  
  Wij luisteren graag naar je zorg en je vraag. Bel ons gerust!

 • Ben je professional en wil je je jezelf of  je organisatie laten inspireren?
  We trainen en ondersteunen mensen in positieve heroriëntering: Neem een kijkje op www.ligand.be

 • Vragen Kortrijk-Roeselare: 056 29 54 18

 • Vragen Gent-Deinze-Eeklo: Martine Leerg: 0492 58 73 06

 

KORTRIJK-ROESELARE 

Moorseelsestraat 148 

8501 Heule 

 

 • Sarah Ravau: 0490 11 02 75  

 • Joke Huysentruyt (coördinator): 0499 35 48 61 

 • Annelies Jonckheere: 0499 90 88 42 

 • Sylvie Deroo: 0496 26 57 46 

 • Marieke Bossuyt: 0499 75 91 29 

 • Ellen Devlaminck: 0499 88 01 12 

 

GENT-DEINZE-EEKLO

Groot Begijnhof 85

9040 St.-Amandsberg 

 • Martine Leerg 0492 58 73 06 (aanspreekpunt!)

 • Joke Huysentruyt (coördinator): 0499 35 48 61

 • Caroline Dewispelaere: 0491 61 73 17

 • Jasper De Mulder: 0491 71 45 86

 • Ward Vandelanotte: 0491 61 33 51

Heb je niemand te pakken gekregen?

Dit kan gebeuren. We zijn dan in gesprek met een gezin. Laat een boodschap na met jouw naam, telefoonnummer en eventueel emailadres. We contacteren jou terug om de vraag te beluisteren of op zoek te gaan naar een moment, zodat we hier samen tijd kunnen voor nemen.  

"Accepteer wat je niet kan veranderen, verander wat je niet

kan accepteren"

bergop.jpg
LIGAND08.jpg
LIGAND07.jpg
Logo_Ligand_TranspBG.png
Fatima-site

Columbus  - Team Heule

werkingsgebied Kortrijk – Waregem – Menen en Roeselare – Tielt     

    

Moorseelsestraat 148

8501 Heule (Kortrijk)

056 29 54 18  

info@columbusph.be

DSC_8621.jpg
Columbus

Columbus - Team Gent

werkingsgebied Gent – Deinze – Eeklo    

    

Groot Begijnhof 85 

9040 St.-Amandsberg

0492/223418

info@columbusph.be

LIGAND06.jpg
bottom of page