Met vzw Oranjehuis realiseren we volgende drie ESF-projecten met financiële steun door de Unie

esf logo.jpg

Aanloopfase vorming

Met de aanloopfase focus vorming bereiden we onze jongeren voor op de fase arbeidsdeelname of een duaal traject waarbij we een versterking beogen van de competenties van arbeidsbereide leerlingen en waarbij er gewerkt kan worden aan vaktechnische, loopbaangerichte en arbeidsgerichte competenties. De aanloopfase wordt uitgewerkt op maat van elke jongere en duurt zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig.

 

Aanloopfase werkervaring

Met de aanloopfase focus werkervaring bereiden we onze jongeren voor op de fase arbeidsdeelname of een duaal traject waarbij we een versterking beogen van de competenties van arbeidsbereide leerlingen en waarbij er via een concrete werkervaring gewerkt kan worden aan vaktechnische, loopbaangerichte en arbeidsgerichte competenties. De aanloopfase wordt uitgewerkt op maat van elke jongere en duurt zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig. 

 

IBAL

Wij beogen jongeren uit de aanloopfase en jongeren die een werkgericht traject volgen een duurzame tewerkstelling op maat aan te bieden en hen te begeleiden in het vinden én behouden van deze tewerkstelling.
Via IBAL Oranjehuis ondersteunen we de jongeren, bereiden we hen voor en begeleiden we hen om de soms moeilijke stap naar reguliere arbeid te zetten en deze tewerkstelling te behouden.
Al onze acties verhogen en optimaliseren de slaagkansen van de jongeren op vlak van tewerkstelling.  De begeleiding is gekenmerkt door persoonlijke coaching, contextgericht en maatgericht werken, waarbij het traject naar reguliere arbeid samen met de jongere en de context wordt afgelegd. Ook het herstelgericht werken en nieuwe autoriteit zijn belangrijk denkkaders bij de realisatie van IBAL.

Ligand

ONTWIKKELINGSCENTRUM  

Aanspreekpunt - Wim Huyzentruyt wim.huyzentruyt@ligand.be

Moorseelsestraat 146

8501 Heule

0479 60 35 31

NAFT
Lieve Windels

lieve.windels@ligand.be

0491.15.23.11

Moorseelsestraat 148

8501 Heule

info@ligand.be

056 32 72 87

www.ligand.be

VZW Crisishulp

aan huis West-Vlaanderen

Coördinator - Alia Sayka: 

Alia.sayka@cahwestvlaanderen.be

0492/97.13.04

Meensesteenweg 28

8500 Kortrijk

info@cahwestvlaanderen.be

056 29 33 55

www.cahwestvlaanderen.be

Boothuis

vzw AjKo

Contactpersoon

Hanne Berghman:

hanne.berghman@kortrijk.be

Spinnerijkaai 100

8500 Kortrijk 

http://www.freewebs.com/boothuis

Aura cdv

Coördinator - Ludo Lemahieu: ludo.lemahieu@cdvaura.be

Meensesteenweg 35

8500 Kortrijk

info@cdvaura.be

056 35 90 18

Fax 056 37 46 76

Clean UP

Contactpersoon - Chris Lagrange

chris.lagrange@cleanup.name

Meensesteenweg 28

8500 Kortrijk 

0492  72 01 57

Trainingcentrum - Travak

Coördinator - Ludo Lemahieu: ludo.lemahieu@cdvaura.be

8501 Heule

info@cdvaura.be

056 35 90 18

Trainingcentrum - Brugproject

Coördinator - Ludo Lemahieu: ludo.lemahieu@cdvaura.be

Heerlijkheid van Heule
Zeger van Heulestraat 53-55

8501 Heule

info@cdvaura.be

056 35 90 18