top of page

HEERLIJKHEID VAN HEULE

Welkom op de Heerlijkheid van Heule! 
Een klein paradijs pal naast het centrum van Heule… 
Op deze boerderij krioelt het van de bezigheid. 
Jong en aal wat ouder samen, restaureren de eeuwenoude hoeve.

Op de akker telen we biologische groenten en voeders voor de dieren,

in de bloemenmoestuin vind je een mengeling van kruiden, bloemen 
en kleine groenteteelt. Geregeld zijn er buurtgerichte 
activiteiten voor jong en oud. Kom gerust eens langs 
om de sfeer op te snuiven, om mee te werken, een 
activiteitje mee te pikken, te genieten van de dieren of 
onze hoevewinkel met een bezoek te vereren!

Sinds midden 2005 willen wij de hoeve terug openstellen en er een plaats van maken van en door de buurt.

Vzw Oranjehuis is initiatiefnemer voor dit project en heeft de hoeve in 2005 kunnen kopen dankzij veel steun van privépersonen, de Vlaamse Gemeenschap, de Stad, de Provincie West-Vlaanderen,… Met het project de Heerlijkheid wil vzw Oranjehuis een stap verder gaan dan jeugdhulpverlening en zich ook als organisatie dienstbaar opstellen ten aanzien van de buurt. De Heerlijkheid vormt hiervoor de ideale locatie zowel wat ligging (centraal, vlot bereikbaar) als gebouwen (als beschermd monument is het belangrijk voor Heule dat de gebouwen een zinvolle invulling krijgen en onderhouden worden) betreft. 

Op de heerlijkheid wordt er samengewerkt met vele jongeren, in kader van opleidingen, als vrijwilligerswerk,…. allerhande werken en verbouwingen worden gerealiseerd met mensen die komen omdat ze graag meedoen. Iedereen is welkom, ook op onze buurtgerichte activiteiten. 

Het landbouwaspect dat vroeger een essentiële economische functie had op deze hoeve, blijft bewaard. De landbouw krijgt binnen dit project echter veeleer een sociale functie en wordt ingezet als ‘verbindende’ factor met de buurt. Dit gebeurt in de vorm van een kleinschalig biologisch landbouwproject: runderen, kleinvee, een moestuin en akkerbouw.

 

Ecologische landbouw betekent voor ons:

  • respect voor mens, dier en milieu

  • aan landbouw doen die samengaat met natuurontwikkeling

  • biologische productiemethoden

  • zoeken naar zoveel mogelijk hergebruik van energiestromen en grondstoffen (gesloten systeem). 


In totaal beslaat het landbouwproject ongeveer 8.5 hectare waarvan de helft bestaat uit akkerland. De andere kleine helft zijn voornamelijk lager gelegen weides. Deze lage weides vormen een overstromingsbekken voor de Heulebeek. Het natste stuk van de weides wordt voornamelijk ontwikkeld als natuurgebied. Het stuk is vaak ook te nat om dieren op te laten.

Hoofdactiviteiten van de boerderij zijn:

  • West-Vlaamse rode koeien

  • graanteelt en verwerking tot brood

  • groenteteelt in moestuin

Naast de landbouw zijn we ook dagelijks bezig met de bereiding van voeding, het onderhouden en verbeteren van de hoeve en het ontwikkelen van activiteiten die goed zijn voor de buurt en onze omgeving.

Meer info www.heerlijkheidvanheule.be

en facebook: heerlijkheidvanheule

Al deze bezigheden staan open voor de inbreng van anderen. Als u zin heeft om een keer mee te komen doen of u wenst wat meer uitleg, kom gerust langs..”

dsc_0585.jpg
bouwen en boeren afb 2.jpg
bottom of page