top of page

VERBLIJF

LANGDURIG VERBLIJF (OHANA)

Wanneer het samenwonen thuis niet haalbaar is, kan er samen met de verwijzer en de betrokkenen beslist worden tot een tijdelijk verblijf elders. Ondersteunend aan het begeleidingstraject van de jongere en de context, kan dit in het netwerk, in het Oranjehuis...

 

Binnen het Oranjehuis zijn 3 mogelijkheden:

Verblijf in de leefgroep:

 • Jongeren verblijven in het Oranjehuis en vertrekken van daar naar school of werk.

 • Ze leven er in groep, leren rekening houden met elkaar en maken samen afspraken.

 • Er is een ruim aanbod van naschoolse activiteiten. Tijdens de vakanties worden o.m. kampen
  georganiseerd.

​​

Verblijf in studio (TCK):

 • Jongeren voor wie thuis wonen geen optie meer is, leren de verschillende vaardigheden nodig
  voor het zelfstandig wonen aan (budgetbeheer, koken, poetsen, kledij wassen,…).

 • Deze jongeren verblijven in een eigen studio op het terrein van het Oranjehuis.

CRISIS OPVANG EN TIME-OUT (FLEX-WERKING)
 • Door crisisopvang schakelen we een tijdelijke rustperiode in voor de jongere en de context.

 • In time-out ligt onze focus op het herstellen van de aangerichte schade, vb. naar aanleiding van een incident of kwetsing in de context.

vzw Oranjehuis werkte mee als 'good practice' in het Europees project 'Assists'. De bevindingen en de resultaten kan je downloaden. 

bottom of page