top of page

We bieden  ondersteuning  aan jongeren (van)uit onderwijs voor wie het een uitdaging is om verbinding te behouden met zichzelf, context, opleiding en samenleving.   

We maken op een andere manier school  zodat er voor elke leerling en leerkracht een plaats is waar ze zich verder kunnen ontplooien en hun kansen verhogen.  

De rode draad in een traject is het opbouwen, onderhouden en herstellen van relaties, het opzetten van preventieve acties, alles om een aangenaam leer-en leefklimaat te realiseren. Dit realiseren heeft een effect op welbevinden en dus ook op een breed leren, in én buiten de school. Vanuit de herstelvisie worden jongeren niet als een probleem gezien maar als een radar in een vastgelopen of kwetsbare situatie. Vaak ‘zijn’ ze niet het probleem, maar tónen ze ons wel een (of hun) probleem.

We zijn overtuigd dat zij ook degene zijn die ons tonen waar oplossingen liggen.

foto_trainingscentrum.jpg
dsc00656.jpg
afbeelding 127.jpg
s5007930.jpg
afbeelding 132.jpg
bottom of page