top of page

CRISISHULP AAN HUIS WEST-VLAANDEREN VZW / Cah

Missie?

 • Kinderen groeien het best op in een gezin.

 • De veiligheid van de minderjarige staat voorop.

 • Crisis is een mogelijkheid tot verandering.

 • Vanuit de kracht van de mensen gaan we hun capaciteiten versterken.

 • Respect voor de waarden en normen van de gezinnen.

 

Hoe?

 • Door een doelgerichte en planmatige aanpak, gericht op vaardigheidstraining.

 • Door het bieden van concrete hulp (huishoudelijke taken, opvoeding, schoolondersteuning, administratie,…) in de leefomgeving van het gezin.

 

Wat?

Kortdurende intensieve begeleidingen aan huis.

 • Crisisinterventie: als er crisis is en de noden zijn onduidelijk, nemen we gedurende 3-5 dagen contact op met alle betrokkenen om meer duidelijkheid te krijgen.

 • TnT?: een minderjarige verblijft uit huis. We zullen gedurende 1 à 2 weken de minderjarige, wanneer het mogelijk is, naar (t)huis toe oriënteren.

 • Crisishulp aan Huis begeleiding: Een intensieve, kortdurende (6 à 8 weken) mobiele begeleiding. We willen uithuisplaatsing vermijden door opvoedingsperspectieven te bieden.  

 

 

Voor wie?

 • Gezin met een minderjarige in crisis.

 • Gezin dat engagement wil opnemen.

 • Gezinnen uit West-Vlaanderen.

 • Aanmeldingen gebeuren via het crisismeldpunt.

Meer info: http://cahwestvlaanderen.be

bottom of page