top of page

Dynamoh

Waarom DynamOh?

We geloven erin dat voor jongeren die even het pad afdwalen en bij strafbare feiten betrokken zijn ‘enkel’ opsluiten niet altijd het gewenste effect heeft. Naast een opgelegde maatregel moet de jongere en zijn/haar context opnieuw kansen krijgen. Met DynamOh proberen we die kans mee te creëren.

 

Voor wie is DynamOh?

Een DynamOh-traject is een module delict gerichte contextbegeleiding, opgelegd door de jeugdrechtbank. Dit is een intensieve ambulante begeleidingsvorm voor jongeren die bij één of meerdere ernstige jeugddelicten betrokken waren.

De maatregel of sanctie wordt opgelegd door de jeugdrechter:

· Als een op zichzelf staande maatregel waarbij de jongere in thuis- of opvoedingscontext blijft;

· In combinatie met of volgend op een gesloten begeleiding in een gemeenschapsinstelling

 

Hoe pakken we dit aan?

Een DynamOh begeleiding is intensief en afgestemd op maat van de jongere en het gezin.

Dit aanbod vertrekt van een sterk uitgewerkt programma en diverse onderbouwde methodieken zoals onder andere: RNR (Risk Need Responsivity), GLM (Good Lifes Mmodel), NPT (Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer), …. .

Hiermee gaan we samen aan het werk met als doel het in verbinding brengen van wat elk van ons en de samenleving nodig heeft.

We proberen de jongere en de context op weg te helpen door samen een toekomstgericht plan op te stellen waar ze, na het einde van het traject, mee aan de slag kunnen.

 

 

Onze pijlers

Delict

We analyseren met de jongeren hoe de feiten tot stand kwamen, wie erbij was, wat er juist gebeurde en wie wat deed, welk gevoel hij/zij had, hoe hij/zij erop terugkijkt, … met het doel in de toekomst andere keuzes te maken.

 

Context

Feiten gebeuren altijd binnen een kader. Wie ben je, waar ben je terechtgekomen, wat is er allemaal gebeurd in je leven? We moeten al die aspecten aandacht geven. Met alle mensen rond de jongere, die ondersteunend en helpend kunnen zijn.

Een jongere zonder context bestaat niet. Misschien dat de familiale context niet altijd lukt of opportuun is, maar er zijn ook vrienden, een lief, buren, leerkrachten of een sportclub.

 

Herstel

Binnen VZW Oranjehuis vertrekken we altijd vanuit de herstelgerichte visie. Delict, context en herstel kan je niet los van elkaar zien. Dit houdt in dat we verbindende taal gebruiken, dat we herstellend handelen in al onze acties naar jongeren en hun netwerk.

bottom of page