top of page

team jongvolwassenen

Back On Track

‘Back On Track is een project waarbij via een Social Impact Bond we de kans grijpen in te zetten op jongvolwassenen in precaire huisvestingsituaties.

We richten ons op jongeren tussen 17 en 25 jaar die zich in (dreigende) dak- of thuisloosheid bevinden en jongeren die bij het verlaten van detentie geen stabiele huisvesting hebben.

 

We zijn actief in de volledige provincie West-Vlaanderen en de regio’s rond Gent en Oudenaarde. Binnen het Housing First for Youth-concept richten we ons naast huisvesting op het herstellen, ontwikkelen en activeren van een netwerk, versterken we de zelfredzaamheid en zetten we via werk of opleiding in op activering.

 

Bij detentieverlaters van de gevangenissen van Ieper, Brugge, Ruiselede, Gent en Oudenaarde zetten we via forensische methodieken in op het voorkomen van recidive. Dit project vertrekt vanuit een begeleidershouding die actie, nabijheid, optimisme, daadkracht, empowerment en gelijkwaardigheid uitstraalt.

 

 

Meer info: www.backontrack-oranjehuis.be

CBAW (contextbegeleiding autonoom wonen):

 • Voor jongeren tussen 16 en 25 jaar die een vraag hebben naar ondersteuning bij de stap naar zelfstandigheid

 • Jongere en zijn of haar netwerk bepalen het traject, begeleider is een coach / gids

 • In een studentenstudio / appartement / huis al dan niet via sociale huisvesting

 • Een integrale begeleiding voor jongeren en hun netwerk waarin thema’s als budget, administratie, dagprogramma, relaties, gezondheid, dagelijks functioneren, huiselijke vaardigheden, toeleiding tot relevantie diensten, vrije tijd etc. aan bod komen.

KWE (Kleine Wooneenheden)

 • Voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar die nog niet klaar zijn de stap te zetten naar het zelfstandig wonen en kiezen voor een groepsgebeuren

 • Meer vrijheid / zelfstandigheid / verantwoordelijkheid dan bij een kamertraining in de voorziening

 • Dagelijkse aanwezigheid van een begeleider

 • Groepsactiviteiten / bewonersvergadering / infosessies / gemeenschappelijke ruimtes (gespreksruimte, leefruimte, multifunctionele ruimte)

 • Netwerk krijgt een belangrijke rol binnen het KWE-gebeuren

 • Appartement met alle voorzieningen (naast de gemeenschappelijke mogelijkheden)

 • Elke jongere krijgt een CBAW-begeleider, maar kan daarnaast terugvallen op de KWE-begeleiders.

 

Hersteltime-out- Nbmv

 • Niet begeleide minderjarige vreemdeling

 • Vanaf 15 tot 18 jaar

 • Time-out in samenwerking van Fedasil

 • Onderscheid tussen preventieve (escalatie voorkomen) en curatieve (bij conflict) time-out

 • Jongeren komen naar het Oranjehuis of een woning voor een hersteltraject van 2 weken

 • Via de herstelmethodiek of een ervaringsgericht traject wordt herstel in conflictsituaties beoogd

 • Jongeren kunnen aangemeld worden voor een langdurig traject ter oriëntatie.

 

 

 

Future-proof

 • Voor jongeren in precair verblijf zonder verblijfsstatuut

 • Voor jongeren tussen de 17 en 25 jaar

 • Binnen Future- proof reiken we de info rond toekomstoriëntatie aan vanuit rust, voorspelbaarheid, duidelijkheid en een vertrouwensrelatie

 • Wij bieden een traject aan van 1 jaar vertrekkende vanuit housing first principes en trauma informed care

 • Samen met de jongeren zetten we in op toekomstoriëntatie en levensdomeinen a.d.h.v. groepsgesprekken en individuele gesprekken

 • Vanuit onze vertrouwensrelatie ondersteunen we de jongeren in de keuzes die ze maken binnen hun toekomstplan

future-proof.jpg
logo Hto.png
backontrack.JPG
bottom of page