top of page

MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM

De vzw Oranjehuis is erkend als Multifunctioneel Centrum en wil krachten bundelen om samen:

 

 • te werken aan herstel

 • te ondersteunen in de verbinding tussen ouder en kind/jongere

 • ondersteuning te bieden bij schoolse en/of leer-uitdagingen

 • te zorgen voor een dagprogramma

 • te ondersteunen met tijdelijke opvang in het netwerk of in het verblijf

 • te helpen bij de zoektocht naar vrije tijdsbeleving

   

Verder op deze website lichten we onze manier van werken toe. 

Minimaal starten we steeds een contextbegeleiding.

CONTEXTBEGELEIDING
 • Begeleiding waarbij het werken met de jongere, de ouders en het netwerk centraal staat, bij spanningen thuis, ernstige haperingen op school, een vriendenkring die doet fronsen, uit de hand lopende discussies, slaande deuren,…

 • We gaan op zoek naar de krachten die binnen de context nog aanwezig zijn om de situatie te verbeteren. 

 • In dialoog stippelen we met alle betrokkenen een begeleidingstraject uit, volgen dit samen op en sturen bij waar nodig.

 • We doen daarbij beroep op tal van ondersteuningsmogelijkheden binnen het multifunctioneel centrum.

INDIVIDUELE BEGELEIDING
 • We leren elkaar beter kennen via activiteiten, gesprekken, avontuurlijke kampen en opdrachten.

 • We luisteren, praten over verwachtingen en doelstellingen, en over wie daarin welke verantwoordelijkheid kan opnemen.

 • Het gaat heus niet steeds over problemen. We willen weten waar jongeren goed in zijn, waar ze van dromen, welke hun passies en wie hun vrienden zijn.

 • Als dingen fout lopen (b.v. bij conflict) vinden we het belangrijk dat er gewerkt wordt aan herstel.

 • We organiseren speciale leermomenten die helpend zijn om te groeien. 

VERBLIJVEN

Wanneer het samenwonen thuis niet haalbaar is, kan er samen met de verwijzer en de betrokkenen beslist worden tot een tijdelijk verblijf elders. Ondersteunend aan het begeleidingstraject van de jongere en de context, kan dit in het netwerk, in het Oranjehuis...

 

Binnen het Oranjehuis zijn 3 mogelijkheden:

Tijdelijk verblijf in de leefgroep:

 • Jongeren verblijven in het Oranjehuis en vertrekken van daar naar school of werk.

 • Ze leven er in groep, leren rekening houden met elkaar en maken samen afspraken.

 • Er is een ruim aanbod van naschoolse activiteiten. Tijdens de vakanties worden o.m. kampen
  georganiseerd.

Verblijf in studio:

 • Jongeren voor wie thuis wonen geen optie meer is, leren de verschillende vaardigheden nodig
  voor het zelfstandig wonen aan (budgetbeheer, koken, poetsen, kledij wassen,…).

 • Deze jongeren verblijven in een eigen studio op het terrein van het oranjehuis.

 

ZELFSTANDIGHEID

 

Contextbegeleiding autonoom wonen:

 • Voor jongeren tussen 16 en 25 jaar die een vraag hebben naar ondersteuning bij de stap naar zelfstandigheid

 • Jongere en zijn of haar netwerk bepalen het traject, begeleider is een coach / gids

 • In een studentenstudio / appartement / huis al dan niet via sociale huisvesting

 • Een integrale begeleiding voor jongeren en hun netwerk waarin thema’s als budget, administratie, dagprogramma, relaties, gezondheid, dagelijks functioneren, huiselijke vaardigheden, toeleiding tot relevantie diensten, vrije tijd etc. aan bod komen.

 

Kleine wooneenheden: 

 • Voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar die nog niet klaar zijn de stap te zetten naar het zelfstandig wonen en kiezen voor een groepsgebeuren

 • Meer vrijheid / zelfstandigheid / verantwoordelijkheid dan bij een kamertraining in de voorziening

 • Dagelijkse aanwezigheid van een begeleider

 • Groepsactiviteiten / bewonersvergadering / infosessies / gemeenschappelijke ruimtes (gespreksruimte, leefruimte, multifunctionele ruimte)

 • Netwerk krijgt een belangrijke rol binnen dit gebeuren

 • Appartement met alle voorzieningen (naast de gemeenschappelijke mogelijkheden)

 • Een persoonlijke begeleider ondersteunt de jongere. 

Verblijf in leegroep
100_1704.jpg
ONDERSTEUNING BIJ LEERUITDAGINGEN EN OP SCHOOL VIA NAADLOOS FLEXIBELE TRAJECTEN (LIGAND) 

Naadloze flexibele trajecten (NAFT) bieden enerzijds ondersteuning aan leerlingen bij wie schooluitval dreigt en die tijdelijk intensieve begeleiding nodig hebben, en aan de onderwijsinstellingen uit het secundair onderwijs waar deze leerlingen naar school gaan. In deze trajecten worden individuele leerlingen, leerlingengroepen, individuele leerkrachten, schoolteams en/of scholen begeleid. Deze trajecten zijn vraaggestuurd en worden op maat ingevuld. Ze worden aangeboden door organisaties die hiervoor erkend zijn door de Vlaamse overheid. NAFT is dus een vorm van schoolexterne ondersteuning, aanvullend op de interne leerlingenbegeleiding.

Meer info op NAFT: naadloos flexibel traject

logomettekst_versie2_0.png
DAGBEGELEIDING IN GROEP - BOUGEZ

WAT?

 • We bieden tijdelijk pedagogische ondersteuning aan gezinnen die moeilijkheden ondervinden bij de opvoeding van hun kinderen.

 • De jongeren blijven thuis wonen.

 • We willen samen komen tot een situatie:

  • waar het gezin verder kan zonder ondersteuning;

  • waar ouders voelen dat ze terug vat hebben op het gedrag van hun kind en zelf moeilijke situaties kunnen aanpakken

  • waar de jongere in staat is conflicten op een positieve manier aan te pakken

 

VOOR WIE?

We zijn er voor kinderen en jongeren (tussen 6 en 18 jaar) én hun gezin. Je kan bij ons vrijwillig terecht of na een doorverwijzing van het ondersteuningscentrum jeugdhulp of na een beslissing van de jeugdrechter.

 

HOE? 

We organiseren onze ondersteuning op zo’n manier dat de jongere thuis blijft wonen.

 

De school en de vrijetijdsbesteding (b.v. sportclub, jeugdbeweging) hoeven dus niet te veranderen.
Bij de start stellen we met alle partijen een programma op waarin we afspraken maken over aanwezigheden,
over doelstellingen en over wie daarin welke verantwoordelijkheid zal opnemen. Voor de jongeren en kinderen is er een
aanbod in ons centrum na de schooluren en tijdens de schoolvakanties.

Binnen deze contactmomenten zorgen we voor:

 • samenwerking met de ouders

 • individuele begeleiding

 • leerrijke groepsmomenten

 • intensieve studieondersteuning

 • ontspannende activiteiten

 • werken aan veerkracht

 • avontuurlijke kampen​

Bougez is werkzaam op de site van de Heerlijkheid van Heule.

Jongeren kunnen deelnemen aan de dagelijkse activiteiten van onze boerderij: koeien melken, kaas yoghurt, confituur en plezier maken. We telen groenten en fruit en zorgen voor een duurzaam beheer van de boerderij en de natuur.

2023-09-19Ligand-MisBlush(c)SilvieBonne-159.jpg
CRISIS OPVANG EN TIME-OUT
 • Door crisisopvang schakelen we een tijdelijke rustperiode in voor de jongere en de context.

 • In time-out ligt onze focus op het herstellen van de aangerichte schade, vb. naar aanleiding van een incident of kwetsing in de context.

vzw Oranjehuis werkte mee als 'good practice' in het Europees project 'Assists'. De bevindingen en de resultaten kan je downloaden. 

bottom of page