top of page
LIGAND NAADLOOS FLEXIBELE TRAJECTEN

Naadloze flexibele trajecten (NAFT) bieden enerzijds ondersteuning aan leerlingen bij wie schooluitval dreigt en die tijdelijk intensieve begeleiding nodig hebben, en aan de onderwijsinstellingen uit het secundair onderwijs waar deze leerlingen naar school gaan. In deze trajecten worden individuele leerlingen, leerlingengroepen, individuele leerkrachten, schoolteams en/of scholen begeleid. Deze trajecten zijn vraaggestuurd en worden op maat ingevuld. Ze worden aangeboden door organisaties die hiervoor erkend zijn door de Vlaamse overheid. NAFT is dus een vorm van schoolexterne ondersteuning, aanvullend op de interne leerlingenbegeleiding.

Hoe werken we?

 

 • Maximale bereidheid in het mee denken hoe we het leren (opnieuw) kunnen mogelijk maken voor jongeren (en de context errond die dit mee mogelijk maakt)

 • Gratis

 • Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig

 • Vraaggericht

 • Minstens wekelijks contact (maar kan variëren naargelang de nood en het proces)

Verloop:

 

 • We krijgen een telefonische vraag van het CLB (die meestal in het verlengde ligt van wat besproken is op de cel leerlingbegeleiding/via school). Of we krijgen een vraag van school, die reeds doorsproken werd met CLB.

 • Alle vragen worden meegenomen naar de verdeeltafel NAFT. Deze gaat normaliter wekelijks door op woensdagvoormiddag, waar ook de vragen verdeeld worden onder de vier lokale NAFT-aanbieders (Groep Intro, Aktraktie, Aura en Ligand).

 • Er wordt een procesbegeleider aangeduid die contact zal opnemen met CLB resp. school en/of jongere en diens gezin.

 • Tijdens de opstart wordt nagegaan wat de vraag is van school, CLB, ouders en jongere en wat de gemeenschappelijk focus van het NAFT-traject wordt.

 • Idealiter wordt tussentijds afgetoetst of er bijgestuurd dient te worden, en of de neuzen in dezelfde richting behouden blijven.

 • Tenslotte wordt er afgerond, bij voorkeur met de dichtst betrokkenen: een terugblik op de afgelegde weg, een vooruitblik met al dan niet nodige (externe) opvolging of begeleiding.

CONTACT

 

Aanmelden kan via de twee aanspreekpunten NAFT Zuidwest-Vlaanderen:

Katrien Deweer en Anoushka Bultinck via: 

 • 0490 44 91 31

 • 0490 41 51 30

Meer info op NAFT: naadloos flexibel traject

2018VrijCLBNetwerklogoS.png
logomettekst_versie2_0.png
bottom of page