top of page

Privacyverklaring voor www.oranjehuis.be

 

Bedankt voor je interesse in onze werking. Vzw Oranjehuis, Moorseelsestraat 146 te 8501 Heule, biedt u deze website aan om je een inzicht te geven in haar initiatieven.

Wij nemen de wet van 08 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met name de verwerking van de persoonsgegevens, nauw ter harte.
Ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens wordt door ons gerespecteerd.

Deze  privacyverklaring wil je op de hoogte brengen welke persoonsgegevens worden bij gehouden en hoe ze verwerkt worden. Neem gerust je tijd om onderstaande aandachtig te lezen. Tenslotte gaat het over jou privacy!
Zie ook onze cookieverklaring en de gebruiksvoorwaarden van onze website.

Exploreer je onze website? Dan gaan wij er van uit dat je je akkoord stelt met deze privacyverklaring. 

Welke (persoons)gegevens verwerken we? Wat wordt er mee gedaan?

Bij je bezoek aan onze Website wordt geen technische informatie verzameld en verwerkt. Er is geen tracking naar IP-adres, besturingssystemen en andere data.

Als je via de website onze contactgegevens gebruikt, komen we uiteraard in het bezit van informatie die je ons vrijwillig verstrekt (naam, mailadres, telefoonnummer, …).

Deze gegevens dienen enkel het doel om je vraag te beantwoorden. Dit gebeurt in vertrouwen.
Ze worden niet aan derden doorgegeven. Mails, mailadressen en telefoonnummers kunnen bij gehouden worden, op een beveiligde server, in functie van een eventueel later contact.
Mocht je dit niet wensen, stel ons daarvan zeker op de hoogte.

Je gegevens worden niet verwerkt (bv statistieken).

Kan ik me verzetten tegen het opslaan van mijn gegevens?

Je kan steeds opvragen welke gegevens we over jou beschikken.

Je hebt het recht op wijziging of verwijdering van deze gegevens (privacywet).

Wil je hierop beroep doen, dan kan je mailen naar privacy@oranjehuis.be

 

Datum laatste wijziging: 10/07/2018

bottom of page